vse-zabolevaniya.ru
ГлавнаяДовідник хворобПсихічні та наркологічні хворобиМаячення

Маячення


Маячення - ідеї та судження, які не відповідають дійсності, хибно обґрунтовуються хворим, повністю охоплюють його свідомість і не коригуються при переконуванні та роз'ясненні.
Основні види маячення за тематикою: анастрофне - усвідомлення хворим себе центром світу, до якого всі події мають безпосереднє відношення; величності - характеризується грандіозним перебільшенням своїх духовних і фізичних сил, соціального стану і пов'язаних з цим можливостей; високого походження - включає ідею походження від осіб, які посідають значно вище становище в суспільстві, ніж батьки хворого, яких він вважає несправжніми; впливу - включає ідею чужого, стороннього впливу на думки, почуття, вчинки хворого, часто з судженнями, міркуваннями щодо природи такої дії (гіпноз, лазер тощо), є проявом синдрому Кандинського-Клерамбо; індуковане - за змістом подібне до маячення психічно хворого, виникає у здорових людей в разі тривалого спілкування з цим хворим, який за характером є лідером-індуктором; інсценування - судження хворого про все, що відбувається навколо нього, як про спеціально влаштоване, інсценоване з певною метою; інтерметаморфози - характеризується ідеєю повної зміни навколишньої обстановки, перетворення предметів, перевтілення осіб; іпохондричне - включає ідею наявності у хворого недуги, яку він вважає невиліковною або принизливою, ганебною (рак, сифіліс та ін.); Котара - депресивні чи іпохондричні фантазії з ідеями грандіозності й заперечення (загальна загибель, світові катаклізми тощо), які проявляються одночасно або окремо; звинувачення - містить ідею помилкового чи навмисного звинувачення хворого оточуючими людьми в здійсненні непристойних вчинків або злочинів, до яких він не причетний; образне - переважають образні уявлення (фантазії, мрії), які супроводжуються тривогою, страхом, екстазом або розгубленістю; особливого значення - предмети, події, оточуючі люди, а також їх вчинки і слова набувають для хворого особливого значення, символізують щось нове; самозвинувачення - хворий приписує собі уявні або дійсні, але неодмінно перебільшені провини і злочини, будучи переконаний в необхідності зазнати за них покарання; паранощне - характеризується наявністю різноманітних ідей несприятливого впливу на хворого ззовні (маячення переслідування, ставлення, отруєння, звинувачення, шкоди та ін.); паранояльне - наявність сталої, здебільшого монотематичної систематизованої маячної ідеї, яка випливає з більш-менш реальних, правдоподібних ситуацій на тлі ясної свідомості, без галюцинацій, ілюзій і виражених афективних розладів; парафренне - містить абсурдні фантастичні ідеї величності, особливої місії, переслідування тощо; резидуальне - сукупність маячних ідей, що деякий час залишаються як моносимптом після зникнення інших проявів хвороби; частіше виникає після станів потьмареної свідомості, які не супроводжуються повною амнезією (делірій).